AKTY PRAWNE


Ustawa z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie książki obiektu budowlanego
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw