O NAS

Naszą firmę tworzą osoby o wysokich umiejętnościach zawodowych, wynikających z kierunkowego wykształcenia i kilkuletniego doświadczenia w uczestniczeniu w administrowaniu i zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi. Legitymujemy się licencjami Zarządców Nieruchomości nadanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W trosce o wysoki standard wykonywanych usług wciąż podnosimy swoje umiejętności i kompetencje uczestnicząc w profesjonalnych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami. Uważnie śledzimy wszelkie powstałe inicjatywy i regulacje prawne z zakresu prawa budowlanego, cywilnego i gospodarczego.

W zarządzaniu nieruchomościami stosujemy sprawdzone procedury, które przyczyniają się do obniżenia kosztów ponoszonych przez właścicieli, gwarantują poprawę stanu technicznego obiektów oraz zapewniają wysoką jakość usług administracyjnych.

Nasze atuty to przede wszystkim:
stała troska o nieruchomości naszych klientów,
indywidualne podejście do każdego klienta, rzetelne poznanie jego potrzeb,
ścisła współpraca z zarządem wspólnoty,
przejrzystość działania,
wysoka jakość usług,
stała współpraca z firmami i osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania bieżących i okresowych przeglądów technicznych wymaganych przepisami prawa,
bogata baza wykonawców prac remontowych i budowlanych,
skuteczność, odpowiedzialność i dyspozycyjność.

Naszym priorytetem jest zbudowanie wzajemnego zaufania, dostarczanie najlepszych rozwiązań w bieżących i planowanych przedsięwzięciach oraz pełna przejrzystość wszystkich wykonywanych czynności.

Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa pytania i sugestie.