Obsługa finansowa

Obsługa finansowo-księgowa
  • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną
  • Otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek, przygotowywanie przelewów do akceptacji przez członków zarządu
  • Naliczanie opłat eksploatacyjnych i kosztów zarządu nieruchomością oraz rozliczanie zaliczek przeznaczonych na ich pokrycie
  • Naliczanie i rozliczanie zobowiązań poszczególnych właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych
  • Prowadzenie windykacji przedsądowej (wezwania do zapłaty)
  • Przygotowywanie umów zleceń
  • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
  • Przygotowywanie projektu planu gospodarczego dla nieruchomości wspólnej
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty
  • Rozliczanie Wspólnoty z urzędem skarbowym