Obsługa techniczna

Obsługa techniczna
  • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • Zlecanie wymaganych prawem przeglądów rocznych i okresowych wykonywanych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia
  • Bieżąca kontrola instalacji wspólnych i infrastruktury technicznej
  • Zlecanie bieżącej konserwacji i  napraw oraz nadzór nad ich realizacją
  • Przygotowywanie planów remontowych i modernizacyjnych