Telefony alarmowe

2013-05-13
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
całodobowy telefon interwencyjny: 987
tel.:  (42) 6641409, (42) 6641410
tel.:  (42) 6651645, (42) 7504405
fax.: (42) 6641401, (42) 6641408
e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl
Wspólny numer ratunkowy
tel. 112
Zarząd Dróg i Transportu
tel. (42) 6384911
Pogotowie Energetyczne Łódź
tel.  991
tel. (42) 6751000
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne Łódź
tel.  994
Pogotowie Ciepłownicze Łódź
tel.  993
Policja
tel.  997
Pogotowie Ratunkowe
tel.  999
Straż Pożarna
tel.  998
Straż Miejska
tel.  986

Powrót do listy aktualności